استخدام در مبلمان فوکا
استخدام در مبلمان فوکا
جهت استخدام در گروه صنعتی مبلمان فوکا مشخصات خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید.

نام :

نام خانوادگی :

تاریخ تولد :

کد ملی :

محل تولد :

وضعیت تأهل :

شماره همراه :

تلفن ثابت :

آدرس :

رشته تحصیلی :

میزان تحصیلات :

تاریخ فارغ التحصیلی :

معدل :

نام دانشگاه :

سایر مدارک اخذ شده :

سابقه کار :

سابقه بیمه تامین اجتماعی :

توانایی ها و مهارت های خود را بطور مختصر توضیح دهید :

شغل قبلی :

سمت شغلی :

علت ترک کار :

نحوه آشنایی با فوکا :

محل کار قبلی :

فایل رزومه شغل : فایل با پسوند pdf به حجم زیر 1024 کیلوبایت